2017

Debiteurenbeheer: het incassobureau

Te maken krijgen met een incassobureau is erg vervelend, maar een groot percentage Nederlanders krijgt er eens in zijn leven wel eens mee te maken. Wanneer schuldeisers niet betaald worden, worden incassobureaus ingeschakeld om de onbetaalde kosten in natura mee te nemen. Dit gaat natuurlijk niet zomaar en er gaan veel processen vooraf voordat deze conclusie gemaakt word. Het is toch een vervelende en wat vreemde situatie. Wie staat er in zijn recht en wat zijn de regels? Meer lezen 

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht, wat is dat eigenlijk? Personen- en familierecht is een veelomvattende term. En er wordt ook heel veel geregeld in dit onderdeel van het burgerlijk recht. Van echtscheidingen tot adoptie, en van ondertoezichtstellingen tot (verplichte) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ongeveer 50% van alle rechtszaken in Nederland, heeft betrekking op dit specifieke rechtsgebied. Dat is veel. In 2015 waren er alleen al 33.000 echtscheidingen. Wanneer krijgt u met familierecht te maken? Meer lezen