Juridische Dienstverlening

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht, wat is dat eigenlijk? Personen- en familierecht is een veelomvattende term. En er wordt ook heel veel geregeld in dit onderdeel van het burgerlijk recht. Van echtscheidingen tot adoptie, en van ondertoezichtstellingen tot (verplichte) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ongeveer 50% van alle rechtszaken in Nederland, heeft betrekking op dit specifieke rechtsgebied. Dat is veel. In 2015 waren er alleen al 33.000 echtscheidingen. Wanneer krijgt u met familierecht te maken? Meer lezen