Juridische Dienstverlening

Artikel over notarissen

De notaris Wanneer je belangrijke zaken wilt regelen en op papier vastleggen, dan moet je hiervoor naar een notaris die dit notarieel vastlegt. Dit kunnen zaken zijn als huwelijkse voorwaarden of als je een testament wilt vastleggen. Maar ook bij de aankoop van een woning, dan is het verplicht om de koop vast te leggen in notariële aktes. Alleen op deze wijze is een akte officieel geldig. Het is de Nederlandse wetgever die de notaris bevoegdheid geeft om aktes op te stellen betreffende personen- en familierecht, het onroerendezaakrecht en het rechtspersonenrecht. Meer lezen 

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht, wat is dat eigenlijk? Personen- en familierecht is een veelomvattende term. En er wordt ook heel veel geregeld in dit onderdeel van het burgerlijk recht. Van echtscheidingen tot adoptie, en van ondertoezichtstellingen tot (verplichte) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ongeveer 50% van alle rechtszaken in Nederland, heeft betrekking op dit specifieke rechtsgebied. Dat is veel. In 2015 waren er alleen al 33.000 echtscheidingen. Wanneer krijgt u met familierecht te maken? Meer lezen